جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

هزینه های پنهان چیه ؟ که شرکتهای بیمه پرداخت نمیکنند

۳ هفته پیش
۱۶
میدونید "هزینه های پنهان" بیمه چیه؟ چه هزینه هایی هست که حتی در صورت داشتن بیمه تکمیل درمان خوب، هیچ شرکت بیمه ای بهتون پرداخت نمیکنه؟؟!