جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

سونوگرافی و رادیولوژی دکتر مردانی

۴ روز پیش
۲۶۱
موسسه تــصویر برداری پــزشکی دکــتر مردانی این افتخار را دارد تا با بهره گیری از به روزتـرین و پیشرفته ترین دستگاهـهـای موجود در زمینه تصویر برداری پزشــکـی خدمات مرتبط با رادیولوژی و سونوگرافی را به بهترین نحوه ممکن به مراجعین محترم عرضه نماید.