جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

مثنوی معنوی - نماهنگ بشنو از نی مولانا جلال الدین محمد بلخی

۲ هفته پیش
۱۸
مولانا که انسانی با علم فراوان و شان اجتماعی مناسب بود. در برخورد با شمس تبریزی همچون شمعی آماده روشنایی بخشی شد. سپس، او به واسطه دوست عزیزش حسام الدین چلپی شروع به نوشتن اشعار عرفانی اش در کتاب مثنوی معنوی کرد. شش دفتر از این اشعار تهیه نمود و در آن از اوصاف الهی، اوصاف دوستان خدا، مطالب نغز زندگی روزمره و انسانی برای مخاطبانش صحبت نموده است. امسال که اولین نوروز قرن 15 شمسی است، به سرآغاز این کتاب محبوب با نماهنگی سر زده‌ایم. شمس در مثنوی معنوی، اگر در تمام ابیات نه، در اغلب آن‌ها حضور دارد. اشارات مولوی به خورشید، شمس، نور، آفتاب، شکر، نیشکر، و نی همه اشاراتی به شمس که محبوب بود، هست. توضیح آنکه نیشکر، شکر و نی به جز ویژگی‌های محبوب مجنون که شیرین است میوه خورشید فراوان هستند. «زندگی بدون نهنگ ممکن نیست: enahang.ir» دانلود سایر ویدئوهای پارچینا: @parchina