جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

صف عبور در کانال سوئز

۲ هفته پیش
۱,۰۵۷
حدود ۴۵۰ کشتی در نوبت عبور از کانال هستند.