جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

المان پیانو در میدان دانشگاه تبریز تخریب شد

۲ هفته پیش
۱,۶۴۰
المان پیانو در میدان دانشگاه تبریز به فاصله کوتاهی بعد از نصب توسط شهرداری، شبانه با بیل و کلنگ تخریب شد.