جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

به کجا چنین شتابان 12

۱ هفته پیش
۱۱
سریال - به کجا چنین شتابان 12 - به کارگردانی ابوالقاسم طالبی - 1388 - ق 35 و 36 و 37 و 38 - قصهٔ جوانی است که سری پرشور دارد و آرزوهایی بزرگ که می‌خواهد به یکباره به آنان برسد. قصه داستان روایت گر افرادی است که می‌خواهند یک شبه ره صد ساله را بروند و در این راه بدون توجه به بهایی که می‌پردازند، با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند .