جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

برنامه استراتژیک و عملیاتی شرکت تسهیل گستر در سال ۱۴۰۰

۲ هفته پیش
۸
ارزش‌ها و خدمات پیش‌بینی شده برای جامعه، مشتریان، تامین‌کنندگان و کارکنان شرکت تسهیل گستر در برنامه استراتژیک و عملیاتی سال ۱۴۰۰