جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

همکاری 25 ساله ایران و چین ؛ ترکمنچای یا پایان هژمونی آمریکا

۱ هفته پیش
۳,۳۳۷
سند جامع همکاریهای راهبردی 25 ساله ؛ترکمنچای چینی یا آخرین میخ بر تابوت هژمونی آمریکا در برنامه روایت ها و هشتگ ها