جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

اقامه نماز بر پیکر دانشمند ایرانی در تهران

۹ ماه پیش
۸۳۳
اقامه نماز بر پیکر دانشمند شهید، محسن فخری زاده با حضور مقامات برگزار شد.