جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

رویداد Biohazard Gift

۴ ماه پیش
۱۳۱
َهمیشه زمانی که اِسکین جدیدی در بازی منتشر می شود تا حدود 3 روز یک رویداد ویژه به صورت موقتی بازگشایی می شود. که از طریق شرکت در آن میتوان جوایز رایگان و ارزنده ای دریافت کرد. با انتشار اِسکین جدید قهرمان “Yu Zhong” به نام “Biohazard” رویدادی به نام “Biohazard_Gift” برگزار گردیده که از طریق مسیر ، صفحه اصلی بازی ☚ "Events" زبانه "Biohazard's Gift" قابل به دسترس است. _____________________________________ _____________________________________ ادامه مطلب در وب سایت https://mlbb.mmobazi.com/p/3022