جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

مؤدّب باش !!!

۲ ماه پیش
۱۱۲
📍 طبق موازین شرعیّه قدم بردارید❗️ 📌استنباط احکام، کار هر کسی نیست. شما در باب تقلید دیدید که امام‌؟رضوت؟ احتیاط به واجب هم می کند و می گوید: مجتهد باید تارک هویٰ بشوند. بحث تنها اعلمیّت نیست بلکه باید تارک هویٰ باشد. برای اینکه می خواهد صراط مستقیم را از نظر ظواهر شرع نشان بدهد که اَدَقّ از شَعْرَه1️⃣است. اگر هوای نفس باشد، نتیجه اش سقوط به جهنّم است نه عبور از صراط. می خواهد صراطی نشان بدهد که از رویش رد شوند؛ لذا مشکل ترین مطلب همین است و اوّلین کار این است که انسان از نظر ظاهرش طبق موازین شرعیّه از نظر احکام شرعی قدم بردارد و مؤدّب به آداب شرع باشد. بعد سراغ تطهیر باطن برود. غیر از مؤدّب شدن به آداب شرع راهی نیست. آن‌هایی که مؤدّب به این آداب شوند و در هیچ یک از حرکات آن‌ها هوای نفس راه نداشته باشد. خود نباشد بلکه همه اش خدایی باشد. این افراد قبل از آنکه به قیامت برسند از صراط خودشان عبور کردند. ما الآن در همین دنیا از صراط های‌مان عبور می کنیم و در قیامت این عبور ما ظهور پیدا می کند. ما هر روز، هر ساعت و هر دقیقه با هر حرکت داریم از این صراط عبور می کنیم و نتیجۀ آن روز قیامت ظاهر می شود. آن‌هایی که عبور می کنند، طبق همان تعبیری که در روایت بود، منتهای سیرشان معرفةالله و قُرب جمال حق است؛ یعنی همه چیز متّصف به اوصاف الهیّه شدن است. 1️⃣ از مویی باریک تر 〰️〰️〰️〰️〰️ 📚 #مجموعه_نقش_اعمال_در_قیامت 📕 #صراط_سختترین_عقبه_قیامت 📝 جلسه دوم #حاج_آقا_مجتبی_تهرانی @mojtabateh