جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

عمل زيبايي كليتوريس

۱ روز پیش
۱۱۳
در ناحیه تناسلی بانوان بخشی  بنام کلیتوریس وجود دارد، کلیتوریس از قسمت بدنه و دو بازو تشکیل شده است  که بخش فوقانی دستگاه تناسلی را تشکیل می دهد، کلیتوریس می تواند بزرگ باشد و یا کوچک، این ناحیه هم چنین می تواند شامل دو چین یا چین های مختلف باشد، که برای رفع چین های کلیتوریس و یا کوچک کردن آن جراح از عمل هودکتومی استفاده می کند.