جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

دیرین دیرین 6: وجدان بدخیم وی

۴ روز پیش
۱۷
انیمیشن - دیرین دیرین - فصل 1 قسمت 6: وجدان بدخیم وی - پزشکان مجبور می شوند وجدان وی را تخلیه کنند. پس از آن تحمل وی ای که بی وجدان شده از تحمل وی با وجدان به مراتب سخت تر به نظر می رسد. سه کله تهی باید فکری کنند ...