جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

چرا مختار ثقفی در واقعه عاشورا در کنار امام حسین ع حضور نداشت ؟

۳ ماه پیش
۱۸۳
چرا مختار ثقفی در واقعه عاشورا در کنار امام حسین ع حضور نداشت؟