جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

کاراگاه حقیقی 8 - True Detective

۳ ماه پیش
۱۳۵
سریال - کاراگاه حقیقی - 2015 True Detective - فصل دوم ، ق 7 و 8 - آنی ، پل و ری به کشف حقیقت درمورد کسپر نزدیک می شوند و هرچه بیشتر پیش می روند با شرایط خطرناک تری روبرو می شوند.فرانک اطلاعات مهمی به دست می آورد که به انجام حرکت بعدی او کمک بزرگی می کند.. - ری و آنی تلاش می کنند تا از شرایطی که در آن قرار گرفته اند فرار کنند. از طرفی فرانک آسیب هایی می بیند و....