جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

تاثیرات انگل ها و قارچ ها بر زندگی ماهی های زینتی!

۱ هفته پیش
۱۷
ماهی زینتی از ماهیان حساس است که در شرایط خاصی میزید. ماهی های پرورشی در صورت رعایت بهداشت و سیفون کردن مرتب محل جای گیریشان از بیماری ها تا حد زیادی جلوگیری میشود. از عوامل بیماری زا میتوان به انگل ها، ویروس ها، باکتری ها و قارچ ها اشاره کرد. انگل ها دسته ای از کرم ها هستند که وارد بدن موجود زنده شده و از ان تغذیه میکنند. <a href="https://minisalon.ir/contents/item/650-2020-11-15-10-11-55.html">بیماری ماهی های اکواریومی</a>