جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

ترتیب فعال سازی و ارتقاء مهارت های قهرمان

۵ ماه پیش
۱۵۲
در میدان مبارزه از لحظه شروع یک مسابقه ؛ به جهت بکارگیری پتانسیل واقعی قهرمان اولین موردی که حائز اهمیتِ ؛ ترتیب فعال سازی و ارتقاء مهارت های قهرمان می باشد. معمولا اکثر قهرمان ها چهار مهارت دارند که شامل یک مهارت فرعی تحت عنوان تابع شرطی ، پس از تحقق شرایط خاص به طور خودکار در حین بازی اجرا می شود. سه مهارت دیگر در ضمن افزایش لول قهرمان ، توسط دکمه مثبت هر کدام از آنها قابل به فعال سازی می باشد و البته باید بصورت دستی آنها را به اجرا درآورد . ترتیب نام بردن مهارت ها از پایین به بالا عنوان می شود : به ترتیب مهارت اول تا مهارت نهایی یا اولتیمِیت (Ultimate) که در بالاترین جایگاه قرار گرفته و به عنوان قدرتمندترین مهارت هر قهرمان نیز شناخته می شود.