جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پخش زنده جام جهانی ۲۰۲۲ قطر

معرفی تشک رویا

۲ سال پیش
۳,۴۴۷
معرفی تشک رویا کالای خواب رویان نمایندگی رسمی برای خرید تشک رویا در مدل های تشک فنر منفصل پاکتی ( اولترا )، تشک فنر متصل ( بونل )، تشک طبی ( مدیکال )، تشک یک نفره و تشک دونفره است. http://yun.ir/63196c انواع تشک رویا تشک مدیکال رویا: تشک های بدون فنر در مدل های تشک رویا مدیکال پلاس با محافظ ( جدیدترین مدل )، تشک رویا مدیکال ۱، تشک رویا مدیکال ۲، تشک رویا مدیکال ۳ هستند. تشک اولترا رویا: تشک های فنر منفصل پاکتی در مدل های تشک رویا اولترا پلاس با محافظ ( جدیدترین مدل )، تشک رویا اولترا ۱، تشک رویا اولترا ۲، تشک رویا اولترا ۳، تشک رویا اولترا ۴ هستند. تشک بونل رویا: تشک های فنر متصل در مدل های تشک رویا بونل ۱، تشک رویا بونل ۲، تشک رویا بونل ۳، تشک رویا بونل ۴، تشک رویا بونل ۵ هستند. https://royankhab.com