جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

استاد غفاری ، بدتر از ویروس کرونا

۶ ماه پیش
۱۴۴
ما شیعیان معتقدیم که در ظاهر بلا است و ناشی از عمل کرد های ما ، ولی در باطن نعمت است نعمت تذکر و تنبه ، بازگشت به سوی خدا و بازگشت به دامن اهل بیت