جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

لحظه ای که MSNBC سخنان ترامپ را قطع کرد

۲ هفته پیش
۵۷۴
لحظه ای که MSNBC از پخش سخنان ترامپ به دلیل دروغ پردازی خودداری کرده و آن را قطع کرد.