جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

استاد غفاری ، استفاده از قرآن برای همیشه

۷ ماه پیش
۱۴۲
قرآن به سر گرفتن فقط برای شب قدر نیست ، هر وقت یک مشکلی آمد برو زیر سایه قرآن ...