جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

استقامت نیاز به راهنما دارد

۲ ماه پیش
۳۲
این روزها چیزی که بیشترین کمک را به ما می‌کند، دوام آوردن است! باید بمانیم و ادامه دهیم تا پس از دورانی گذرا پاداش این استقامت را دریافت کنیم. در این ویدیو کتاب و سریالی معرفی شده است که می‌تواند به بالا بردن استقامت ما کمک کند و گفتگویی کوتاه در این خصوص با کاربران مدیروب داشته‌ایم. استقامت نیاز به راهنما دارد وقتی دروازه بان در دروازه نباشد هیجان گل زدن از بین می رود. https://modireweb.com/instagram-live-9