جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

آمار جانباختگان را از آغاز شیوع تا کنون در استان فارس

۹ ماه پیش
۱۴۶
آخرین آمار مربوط به کروناویروس در استان فارس نشان می دهد که با مرگ بیست هم استانی دیگر طی روز گذشته، مجموع آمار جانباختگان این بیماری در استان به هزار و ۳۲۶ نفر رسیده است