جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

لیشمانیا ماژور

۹ ماه پیش
۱۹۰
لیشمانیوز نوعی بیماری‌ انگلی است بیشتر در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان شایع است. این بیماری سلامت عمومی را تهدید می‌کند. کشور ما نیز یکی از مناطق اندمیک لیشمانیوز جلدی در جهان بوده و هرساله، در بین 100 هزار نفر، حدود 40 -20 مورد، به این بیماری مبتلا می‌شوند که این روند رو به افزایش است. عامل بیماری لیشمانیوز جلدی نوعی تک یاخته از راسته کینتو پلاستیدا (Kinetoplastida) است که عامل آن در ایران لیشمانیا ماژور (نوع روستایی) و لیشمانیا تروپیکا (نوع شهری) می‌باشد. بیش از 70 % موارد لیشمانیوز در ایران به دلیل انگل لیشمانیا ماژور رخ می‌دهد. مجله پل ایده آل پارس www.medpip.com/mag