جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

محمدرضاصاعدی ورزش کارحرفه

۱ ماه پیش
۱۵
باسلام احترام قهرمان نمونه به دلیل درگیری به داداش اش که بیماری جنون به سرمی برد بهنام درگیر شد باناجوان مردانه ورزش کار نمونه محمدرضا اسیب رساند الان ورزش کار نمونه درحال بهبود جسمانی کامل است وبیماری dsmافسردگی تازه به سرمی برد ازدوستان میخاهیم همه گی دعا کنیم هرچه زودتر بهبود یابد وهرچه زودتر به مسابقات جهانی شرکت کند پدرمقتول محمدرضا که بیماری اعصاب روان داشت ورزش کار نمونه را به حد بیماری رساند از دوستان میخاهیم واسه این چنین ورزش کار نمونه مشت اهنین دعا نمایند