جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

آموزش توابع اکسل 2019 : فصل یک از پانزده

۱ سال پیش
۱,۰۷۳
فصل اول : توابع کار با متن در اکسل تابع چیست؟ توابع حذف کاراکتر های اضافی CLEAN TRIM توابع تبدیل حروف کوچک و بزرگ LOWER PROPER UPPER تبدیل حروف به اعداد به یکدیگر CHAR و UNICHAR CODE و UNICODE جایگزین کردن قسمتی از یک رشته متن REPLACE SUBSTITUTE توابع دستیابی به قسمتی از یک رشته CONCATENATE LEFT MID RIGHT REPT توابع اطلاعاتی LEN FIND SEARCH EXACT T توابع تبدیل انواع داده ها در اکسل VALUE TEXT FIXED