جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

مجموع مبتلایان از ۵۵۰ هزار گذشت و ۳۰۴ نفر فوتی دیگر طی ۲۴ ساعت گذشته فوت

۱ سال پیش
۳,۶۸۱
آخرین آمار کرونا: مجموع مبتلایان از ۵۵۰ هزار و ۳۰۴ نفر دیگر طی ۲۴ ساعت گذشته فوت کردند