جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

جای کدام پیشکسوت استقلال در تیم خالی است ؟

۵ روز پیش
۲۸۵
صادقی: من در واتساپ سه گروه پیشکسوتان استقلال دارم و این یعنی هر گروه یک سمت خاصی هستند و این عدم هماهنگی است، بعد از منصور پورحیدری دیگر کسی نیست تیم را جمع کند.