جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

ویرانگران هفت ساله !

۱ هفته پیش
۲,۸۹۷
در کرمان سه بچه سه قلو وقتی دیدند زن همسایه بیرون نشسته از فرصت استفاده کرده و به خانه‌اش رفتند. وقتی زن همسایه بعد از دوساعت کوچه نشینی به خانه برگشته بااین صحنه مواجه شده است. نکته‌ی قابل تامل این اتفاق، هفت ساله بودن بچه‌ها می‌باشد. خودتان تماشا کنید!