جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

تبدیل جریان هوای جاده به برق

۲ هفته پیش
۵۵۰
یک کارآفرین انگلیسی دستگاه عجیبی را ساخته که از جریان هوای ناشی از حرکت خودرو‌ها استفاده و انرژی مورد نیاز چراغ راهنمایی و رانندگی را تامین می‌کند.