جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

روزگار رضاخانی 11

۹ ماه پیش
۱۸۹
راهآهن سراسری ایران به دستور رضاخان از شمال تا جنوب کشور کشیده شده است. او خودش شخصا پروژه ساخت راهآهن را مدام و از نزدیک پیگیری میکرد. چرا رضاخان شخصا پیگیر راه انداختن راهآهن بود️ چرا این راهآهن این مسیر را طی کرد️ دانلود و تماشا در عماریار www.ammaryar.ir