جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

داستان کوتاه کوهنورد مغرور و باور به خداوند

۲ هفته پیش
۱۵
در زندگی هر کسی به تجربه برایم ثابت شده است که در تنگناهایی قرارا میگیرد که شدیدا به خداوند نیاز پیدا میکند و خداوند هم دقیقا مانی که باید باشد هست و هدایت م...