جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

سردیس زیبا از استاد شجریان

۲ هفته پیش
۱۱
بعد از دیدن آنهمه سردیس های بی قواره ی بدون اصول و تخصص و هنر چه لذتی داشت دیدن اینهمه هنر،هنری از مرتضی آرین