جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

تیرباران

۱ هفته پیش
۱۰
سینمایی - تیرباران - 1365 - تیرباران ، روایتگر زندگی و مرگ سید علی اندرزگو است. در بهمن ماه سال 1343 محمد اندرزگو ( مجید مجیدی ) به همراه چند تن دیگر روبروی ساختمان مجلس منتظر می شوند تا حسنعلی منصور را ترور كنند. ترور انجام می شود، اما.....