جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

هماهنگی والدین در تربیت

۱ هفته پیش
۱,۲۰۴
والدین وقتی صاحب فرزند می شوند نسبت به او وظایفی دارند و برای رسیدن به آن ها باید پدر و مادر با یکدیگر هماهنگ باشند. از آن جایی که کودکان هوش بالایی دارد، به سرعت متوجه ناهماهنگی والدین خود خواهد شد. به همین سبب خواسته هایش را به کسی که از خود ضعف نشان دهد می گوید و با استفاده از اهرم گریه و لجبازی به اهدافش خواهد رسید.