جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

گروگان - Seized 2020

۱ سال پیش
۶,۱۱۱
سینمایی - گروگان - Seized 2020 - نرو مأمور سابق نیروهای ویژه ( اسکات ادکینز ) به یک شهر ساحلی منتقل شده است تا پسرش و زندگی گذشته خود را پشت سر بگذارد اما بعد از یک تماس تلفنی به او می گویند پسرش ربوده شده است. برای دیدن دوباره فرزندش باید سه سندیکای جنایتکار بسیار ماهر را از بین ببرد و هرکدام از آنها را بکشد. اما او مجبور است به تنهایی کار کند و با موانع و سطح تسلیحاتی بسیار قدرتمند روبرو شود تا هویت مردی را که ..