جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

ماجرای درگیری شهید قاسم سلیمانی با داعش در سقوط موصل و تیر خوردن ماشین وی

۱ سال پیش
۱,۲۶۱
ماجرای درگیری شهید قاسم سلیمانی با داعش در سقوط موصل و تیر خوردن ماشین وی