جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

و باز هم پلیس امریکا ...

۱ سال پیش
۴,۸۱۰
هوا کم کم داره سرد میشه پلیس آمریکایی شهر سیاتل داشته داخل ماشینش میلرزیده که یک فعال معدنی اومده آتش درست کرده و انداخته توی ماشین که پلیس گرم بشه. رژیم آمریکا چنین فرد مهربونی رو دستگیرکرده و میخواد مجازات کنه؟!! آمد نیوز آمریکا😉 #غرب_بدون_روتوش #افول_آمریکا #غرب_وحشی #امریکا #بیداری #بیداری_ملت #بصیرت #فعال_مدنی