جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

لحظه وحشتناک جدا شدن قطعه ای بسیار بزرگ از یخچال طبیعی

۳ روز پیش
۱۴
لحظه وحشتناک جدا شدن قطعه ای بسیار بزرگ از یخچال طبیعی