جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

استاد غفاری ، سوالاتی که باید از خودمان بپرسیم ...

۲ هفته پیش
۱۱
آیا در مهر حقیقی هستیم یا نه ؟ آیا بالقوه مقام خلیفه الله را داریم یا نداریم ؟ و...