جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

تاریکی 5 - Dark

۲ هفته پیش
۱۳
سریال - تاریکی - 2017 Dark - ق 9 و 10 -. نوح در گفتگو با هلگ رسالت خود را برای آزادسازی بشریت اعلام کرد، و خود را به هیچ تشبیه کرد. - در سال ۲۰۱۹، هانا از اطلاعات خود در مورد گذشته الکساندر استفاده می‌کند تا وی را برای از بین بردن زندگی اولریک تهدید کند، - در سال ۱۹۸۶، نوح و هلگ جوناس را ربودند. همچنین با بازگشت به سال ۱۹۸۶، هلگ سالخورده نیز بعداً کشته می‌شود - جوناس بزرگتر ناخواسته قصد دارد کرمچاله را «ایجاد» کند. - هلگ به ۱۹۸۶ منتقل می‌شود، در حالی که جوناس در ویندن پس از آخرالزمانی ۲۰۵۲ بیدار می‌شود.