جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

جهان الکترونیک در شبکه تابان

۲ هفته پیش
۱۵
تامین نیازمشتریان داخلی از جمله صنایع پزشکی ، هوافضا ، خودرو ، مخابرات و سایر صنایع https://www.jeciran.com/ صادرات به 16 کشور از جمله آلمان ، انگلستان ، ایتالیا ، فرانسه ، سوییس ، سوئد ، اتریش ، آمریکا و کانادا توانایی تحقق استانداردهای کیفی شرکت های خودروسازی بکارگیری تکنولوژی های بروز رتبه اول کشوری و همگامی با شرکت های ممتاز اروپایی با فرهنگ کار و تلاش یزدی و مدیریت جهادی