جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

کنایه مجری سیما به نحوه اجرای ممنوعیت سفر

۱ هفته پیش
۶۷۴
مجری تلویزیون در کنایه به نحوه اجرای ممنوعیت سفر گفت:۱۲ شب به بعد کرونا وحشی می‎شود و قبل از آن آرام است؟ اتوبوس و هواپیما کرونا منتقل نمی‎کند؟