جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

ارامش

۲ هفته پیش
۱۱
به گذشته بر نگردید؛ اهمیتی ندارد گذشته را چگونه گذراندید، ممکن است با مشکلات زیادی روبرو شده باشید و این مشکل همچنان در زندگیتان حضور داشته باشد اما جهان هستی به گذشته شما کاری ندارد و تنها چیزی که مهم است فرکانس اکنون شماست. هم اکنون تصمیم بگیرید که روند زندگیتان را تغییر دهید و به آنچه دوست دارید بیندیشید ، فرکانستان را از نخواستنی ها به خواستنی ها تغییر دهید تا جهان برای شما بهترینها را ارسال کند. ❌نگویید نمیشود. ❌نگویید نمی خواهم. ❌نگویید هر بار شکست میخورم. ❌نگویید دیگر نمیشود این زندگی را درست کرد. از پیله ناامیدی در بیا و به خداوند توکل کن، او منتظر است تا تو برخیزی و مسیر را امیدوارانه تر از قبل طی کنی