جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

آتش گرفتن بار ذرت تراکتور به خاطر برخورد با سیم برق فشار قوی

۱ سال پیش
۵۲۸
آتش گرفتن بار ذرت تراکتور به خاطر برخورد با سیم برق فشار قوی