جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

مثنوی معنوی مولانا - داستان ماجرای نحوی و کشتی بان (پارچینا)

۱ سال پیش
۲,۴۲۲
نحوی خودشیفته‌ای سراغ کشتیبان رفت تا به او بگوید نصف عمرش بر فناست: گفت هیچ از نحو خواندی گفت لا / گفت نیم عمر تو شد بر فنا کشتی‌بان دلش شکست، ولی جواب نحوی را هم نداد. باد کشتی را به گل مینشاند، و کشتی بان فرصتی پیدا میکند تا جواب نحوی را بدهد: گفت کل عمرت ای نحوی فناست / ز آنک کشتی غرق این گرداب‌هاست مولانا داستان نحوی و کشتی بان را بدین صورت به شعر آورده است، و در آخر نیز برای آن خاتمه‌ای آورده است. کانال پارچینا: @parchina