جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

مدیریت هویت و دسترسی آتین

۳ هفته پیش
۱۸
مدیریت هویت و دسترسی به مجموعه سیاست ها و ابزارهای استفاده شده توسط سازمان ها اشاره دارد تا اطمینان حاصل شود که افراد و موجودیت ها سطح دسترسی مناسب را به منابع فنی سازمان دارند. آتین یک سرویس مدیریت هویت و دسترسی است که با تمرکز ویژه بر رضایت مشتری بر بستر زیرساخت ابری توسعه یافته است. با استفاده از سامانه آتین مراکز و سرویس دهنده های فناوری اطلاعات به راحتی می توانند دسترسی دستگاه های مختلف داخل سازمان یا اشخاصی از جمله کارمندان، شرکای تجاری و مشتریان را به تمامی سامانه ها به صورت متمرکز مدیریت نمایند. آتین تضمین می کند که دسترسی همه کاربران بر اساس سیاست واحد صورت گیرد و تمامی افراد و سرویس ها، احراز هویت، مجوزدهی و نظارت شوند. https://authin.ir/identity-and-access-management/