جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

معنای ها در زبان انگلیسی ؛ طنز عالی

۳ هفته پیش
۶۹
آیا معنای "ها " به زبان انگلیسی می دانید چه می شود !!!