جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

قدرت و سادگی را از آب بیاموزیم

۳ هفته پیش
۲۲
قدرت،سادگی،تغییر،صبوری و عشق را باید از آب آموخت. بیاموزید و به سادگی با عشق زندگی کنید.