جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

گردشگری و صلح جهانی(هنگامه یعقوبی)

۳ هفته پیش
۱۶
گردشگری باعث شناخت ملت ها ومردم جوامع مختلف از همدیگه میشه و این شناخت و آگاهی در نهایت،منجر به صلح جهانی خواهد شد. یکی از اهداف مهم گردشگری پایدار، رسیدن به صلح جهانی پایدار به دور از جنگ و تنش و آسیبه.